[RP] Melon Music Special – Thưởng thức tới 120% MV Run Away của RP

Standard

I dream of the moon

imageurl20151201095655(Trở lại sau 1 năm 4 tháng – Chuyện bên lề MV “Run Away” của Royal Pirates)

Đặc biệt | Royal Pirates đã quay lại và trưởng thành hơn một bậc

Tháng 12 năm 2015, Royal Pirates đã mang tới album EP thứ 3 của mình [3.3] với ca khúc chính mang tên “Run Away”. MV của bài hát bao hàm nhiều hình ảnh khắc họa những sự kiện trong cuộc đời mỗi thành viên. Melon sẽ chia sẻ thêm thông tin để bạn có thể hiểu rõ hơn về những câu chuyện đó và thưởng thức tới 120% MV “Run Away”.

View original post 2,207 more words

Protected: 24.06.14

Standard

This content is password protected. To view it please enter your password below:

  • Date June 25, 2014
  • Comments Enter your password to view comments.

Hello world!

Standard

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.